Kata Kunci / Keyword Kertas 1 Sejarah SPM

Mata pelajaran Sejarah SPM terbahagi kepada 3 kertas iaitu Kertas 1, Kertas 2 dan Kertas 3. Entri ini difokuskan untuk kertas 1 sahaja yang mana saya akan kongsikan Kata Kunci / Keyword Kertas 1 Sejarah SPM. Untuk Kertas 2 dan Kertas 3, anda boleh membaca Panduan Menjawab Soalan Kertas 2 dan Kertas 3 Sejarah SPM.
Kata Kunci / Keyword Kertas 1 Sejarah SPM 


Bab 3 Tingkatan 4

Srivijaya sebagai pusat perdagangan/kerajaan maritim yang ulung :
1. Angkatan tentera laut yang kuat.

Sumbangan Raja Indaravarman I :
1. Membina takungan air.
2. Keberkesanan sistem pengairan.
3. Keperluan beras negara mencukupi.
4. Pembinaan Baray.

Perubahan kerajaan Agraria kepada kerajaan Maritim/perubahan kerajaan Funan :
1. Kemajuan pelabuhan/pelabuhan strategik
2. Kedudukan Oc-Eo yang strategik

Konsep dewa raja dan orde kosmos :
1. Memantapkan kuasa pemerintahan.
2. Mengukuhkan kedudukan pemerintah.

Saling bergantungan kerajaan agraria dan maritim :
1. Mendapat bekalan makanan.
2. Pembekal sumber makanan.

Tembikar Qing Pai Kerajaan Kedah Tua :
1. Merupakan sebuah kerajaan entrepot.

Bab 4 Tingkatan 4

Hamba/Bilal bin Rabah/Amir bin Fuhairah :
1. Persamaan taraf/prinsip kesamarataan

Perang Al-Basus :
1. Kerajaan pusat tiada.
2. Mengamalkan semangat assabiah.
3. Puak.
4. Pembunuhan anggota kabilah.
5. Meningkatkan persefahaman penduduk.

Wahyu pertama Surah Al-Alaq :
1. Membaca untuk meningkatkan ilmu.
2. Pemisah Zaman Jahiliah dengan Zaman Islam.
3. Zaman Jahiliah berakhir.

Kesan dialog antara pemimpin Quraisy/ajaran Muhammad menggugat kedudukan kaum Quraisy :
1. Pemulauan terhadap keluarga baginda.

Bab 5 Tingkatan 4

Sebab Kota Makkah berjaya dibuka semula dengan mudah :
1. Pencabulan syarat Perjanjian Hudaibiyah.
2. Pembunuhan seorang anggota Bani Khuzaah.

Kepentingan pembukaan semula Kota Makkah :
1. Memperkukuhkan negara.

Perjanjian Hudaibiyah :
1. Kesan perjanjian:
     - Kota Makkah dikuasai oleh orang Islam.
     - Perluasan penyebaran Islam.

Bab 6 Tingkatan 4

Sumbangan Khalid bin al-Walid dan Usamah bin Zaid :
1. Mengatasi ancaman kuasa luar.
2. Menjadi panglima angkatan tentera.

Khalifah Uthman bin Affan r.a meluaskan wilayah Islam/mempertahankan negara Islam/sumbangan khalifah Uthman :
1. Menubuhkan angkatan tentara laut/armada laut diperkukuh

Cara Khalifah Umar al Khattab mengawal penyelewengan hakim :
1. Gaji bulanan yang lumayan.

Tujuan Sistem Hijabah :
1. Mengawal keselamatan khalifah.
2. Pemeriksaan menemui khalifah.

Sumbangan Ibnu Batutta :
1. Ketepatan fakta.
2. Mencatat fakta pengembaraan yang tepat.

Kebaikan/kepentingan sistem Syura/Musyawarah :
1. Melahirkan pemimpin yang berwibawa.
2. memperkuat ikatan rakyat dengan pemimpin.

Bab 7 Tingkatan 4

Persamaan tokoh John Crawford/Emmanuel Gadinho Eredia/Snouck Hurgronje :
1. Melalui kegiatan perdagangan
2. membincangkan teori kedatangan Islam

Kitab Dur al Manzum di hantar ke Samudera-Pasai : 
1. Untuk diterjemahkan.

Tun Perak :
1. Menjalankan perluasan kuasa.

Sebab Pengislaman raja dan bangsawan :
1. Mengetahui kesetiaan rakyat kepada pemerintah.
2. Mempengaruhi rakyat jelata.

Bukti perubahan sistem politik/perubahan  sistem pemerintahan dan pentadbiran :
1. Institusi kesultanan diperkenalkan.
2. Undang-undang syariah diperkenalkan.

Bab 8 Tingkatan 4

Motif seni ukiran :
1. Binatang-sebelum Islam
2. Tumbuhan/bunga-selepas Islam

Matrileneal :
1. Anak perempuan mewarisi harta

Gelaran Zilullah fil Alam/Zilullah fil Ardh :
1. Mengesahkan kewibawaan

Madrasah :
1. Mudir
2. Kelas
3. Sukatan pelajaran
4. Pembelajaran mengikut tahap

Persamaan Undang-undang Bertulis :
1. Melicinkan sistem pentadbiran
2. Tanggungjawab/hukuman.

Bab 9 Tingkatan 4

Sijil Indulgences (surat pengampunan dosa) :
1. Penyelewengan ajaran agama
2. Menggugat kesucian ajaran agama

Pergerakan Luddite :
1. Menentang penggunaan mesin

Perjanjian Tordesillas :
1. Pembahagian kawasan pengaruh
2. Pembahagian kawasan penjelajahan

Putera Henry dan Ferdinand Aragon :
1. Penerokaan kawasan Timur

Akta antipenggabungan (Anti Combination Act) :
1. Kenaikan gaji disekat/Gaji pekerja tidak meningkat

Bab 10 Tingkatan 4

Usaha dan tujuan Rancangan Sekatan Stevenson :
1. Pengeluaran getah dihadkan.
2. Menstabilkan harga getah.

Sebab British menggubal Enakmen Pendaftaran Sekolah 1920 :
1. Membasmi pengaruh komunis.
2. Mengawal aktiviti sekolah Cina.

Penguasaan pemodal/pelombong Eropah dalam perusahaan bijih timah di Tanah Melayu :
1. Penggunaan teknologi moden/kapal korek
2. Modal besar

Sebab kemorosotan nilai eksport getah di Tanah Melayu :
1. Zaman kemelesatan ekonomi dunia.
2. Pergantungan kepada pasaran dunia.

Usaha dan kesan Akta Tanah Simpanan Melayu :
1. Mengekalkan hak milik.
2. Kekal dengan pertanian tradisional.

Usaha dan tujuan Land Order Settlement di Sarawak :
1. Pemindahan hak milik secara warisan.
2. Melindungi tanah pribumi.

Pertambahan bilangan kemasukan imigran Cina dan India di Tanah Melayu :
1. Kewujudan masyarakat majmuk.
2. Muncul golongan peniaga.
3. Perbezaan pendidikan dan pekerjaan.
4. Pengasingan sosial dan budaya.

Bab 1 Tingkatan 5

Sistem Encomienda/Encomiendaro :
1. Cukai tinggi.
2. Memelihara keamanan.
3. Mengkristiankan penduduk.

Pembesar MANDARIN :
1. Peperiksaan.

Akta Kampung Ulu Burma/ Akta Perkampungan Burma :
1. Penghapusan pentadbiran tradisional.

Perubahan corak gerakan nasionalisme/dari sederhana ke radikal :
1. Perjuangan tidak berkesan/perjuangan awal tidak berjaya.

Kesan Sistem Polo di Filipina dan Sistem Tanaman Paksa di Indonesia :
1. Mewujudkan jurang ekonomi.
2. Penindasan penduduk pribumi.
3. Mengekalkan kemunduran rakyat tempatan.

Ciri-ciri birokrasi Barat :
P- kewujudan kerajaan pusat.
P- dianggotai oleh pegawai barat
GE-diketuai oleh Gabenor Jeneral
B- terdiri daripada jabatan/biro
U-perlaksanaan undang-undang barat

Bab 2 Tingkatan 5

Sekiranya soalan tentang Gerakan Islah/Kaum Muda iaitu :
•  Tidak Berjaya/gagal/tidak berkesan
•  Bagaimana British menghalang…
•  Mengapa GI bergerak dengan baik di NNS?

Kata Kunci:
1.  Risalah disekat
2.  Penguatkuasaan undang-undang
3.  Menyekat kegiatan dakwah

Sekiranya soalan tentang saranan atau idea :
Kata kunci:
1.  Mengkritik penjajah
2.  Mengkiritik raja dan pembesar Melayu
3.  Menjana ajaran Islam dari sudut kemajuan dunia

Sekiranya soalan tentang  tokoh Syeikh Muhammad Abduh atau Sayyid Jamaludin al-Afghani :
Kata kunci:
1.  Kemunculan semangat kebangsaan.

Bab 3 Tingkatan 5

Ciri-ciri bangsa :
1. Persamaan bahasa pertuturan
2. adat resam.
3. kesenian.
4. pengamalan Sejarah.

Deklarasi Empat Belas Perkara Woodraw Wilson : 
1. Semapadan negara ditentukan oleh bangsa

Persamaan Count Camillo Bensor di Cavour dan Otto Eduard Von Bismarck/Persamaan Negara Bangsa Jerman dan Itali :
1. Mengamalkan real politik

Sumbangan Otto Eduard Von Bismarck :
1. Menyemai sikap anti kuasa asing.

Perang dengan Denmark, Perang dengan Austria, Perang dengan Perancis :
1. Pembentukan negara bangsa.
2. Penyatuan negara.

Bab 4 Tingkatan 5

Tindakan British/manfaat  terhadap Piagam Atlantik 1945 :
1. Menamatkan Malayan Union
2. Berpeluang menubuhkan kerajaan sendiri
3. Menerima cadangan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu
4. Dasar dekolonisasi

Kesan jus soli di tentang oleh orang Melayu :
1. Mengiktiraf hak istimewa orang Melayu.
2. Pengurangan jumlah penduduk pribumi.
3.  Memusnahkan status quo.

Negeri-Negeri Selat, Negeri-Negeri Melayu Bersekutu dan Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu digabungkan menjadi Malayan Union :
1. Melicinkan pentadbiran
2. Menjimatkan wang kerajaan.

Bab 5 Tingkatan 5

Keputusan Rundingan London :
1. Pemberian kemerdekaan tanah air.
2. Penubuhan suruhanjaya bebas mengkaji perlembagaan

Gambar Tun Hussein Onn :
1. Membuka keahlian UMNO kepada semua kaum
2. Mewujudkan kerasama pelbagai kaum
3. Memperkukuh perpaduan.

Kepentingan Sistem Ahli :
1. Melatih penduduk tempatan berkerajaan sendiri.
2. Memulakan proses perpaduan

Fungsi Suruhanjaya Reid :
1. Merangka perlembagaan

Bab 6 Tingkatan 5

Kebimbangan PETIR/Lee Kuan Yew terhadap kemenangan Barisan Sosialis dalam pilihan raya Hong Lim di Singapura :
1. Menggugat proses kemerdekaan.
2. Melemahkan kepimpinan Lee Kuan Yew.

Sebab pembentukan Malaysia/penggabungan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Singapura dan Brunei :
1. Mampu membendung pengaruh komunis
2. Memperkukuh sistem pertahanan.
3. Menamatkan penjajahan British
4. Mengembangkan ekonomi.

Pemberontakan Brunei :
1. Menentang gagasan Malaysia.
2. Ingin menubuhkan Persekutan Borneo.

Sebab SCA dan PESAKA menantang penyertaan Sarawak dalam Persekutan Malaysia pada peringkat awal :
1. Ingin merdeka terlebih dahulu.

Kesan penubuhan Parti Perikatan Sarawak :
1. Menyokong/merealisasikan gagasan Malaysia.

Bab 7 Tingkatan 5

Sebab pelaksanaan pilihan raya kecil :
1. Meninggal dunia.
2. Melatak jawatan.
3. Dilucut jawatan.

Individu telah diisytiharkan muflis dalam sistem pilihan raya tidak layak :
1. Menjadi calon pilihan raya.

Kepentingan jata negara :
1. Memperkukuh perpaduan rakyat.
2. Melahirkan rakyat bersemangat waja.
3. Menanam semangat patriotik.

Bidang kuasa yang Yang di Pertuan Agong :
1. Membubarkan Parlimen
2. Mengisytiharkan darurat.

Syarat mengundi dalam pilihan raya:
1. Berumur 21 tahun.
2. Mendaftar sebagai pemilih

Bab 8 Tingkatan 5

Kepentingan sukan/SUKMA :
1. Mengeratkan perpaduan kaum
2. Memupuk semangat setiakawan

Matlamat/tujuan FELDA :
1.Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat luar bandar.

Sebab/tujuan Rukun Negara :
1. Memperkukuh perpaduan rakyat
2. Memupuk keharmonian.
3. Menanamkan taat setia.

Langkah untuk mengatasi cabaran kelapan dalam Wawasan 2020 :
1. Kekayaan negara dikongsi.

Tujuan program pembangunan in-situ :
1. Memulihkan kawasan berproduktiviti rendah

Langkah untuk mengatasi cabaran keempat dalam Wawasan 2020 :
1. Keberkesanan sistem pendidikan
2. Keunggulan institusi keluarga.
3. Meningkatkan etika masyarakat.

Bab 9 Tingkatan 5

Matlamat penubuhan MAPHILINDO :
1. Meningkatkan persefahaman.
2. Meningkatkan hubungan persahabatan.
3. Menyelesaikan pertelingkahan.

Sebab-sebab Malaysia menantangani perjanjian pertahanan dengan negara Britain, Australia dan New Zealand :
1. Memperkuat pertahanan
2. Menjamin keselamatan negara.

Sebab perubahan dasar pro barat kepada dasar berkecuali :
1. Kemerosotan pengaruh britain/pengaruh britain di Timur semakin berkurangan.

Sumbangan/tindakan Malaysia dalam menghapuskan Dasar Apartheid di Afrika Selatan :
1. Memutuskan hubungan diplomatik
2. Menggugurkan keahliannya dalam Komanwel.

Kesan Perang Dunia Pertama :
1. Terhadap Eropah - pemerintahan beraja tamat
2. Terhadap Asia Tenggara - semangat kebangsaan meningkat.

Faedah Hubungan luar Malaysia/pertubuhan antarabangsa Komanwel, Pergerakan Negara Berkecuali dan Negara-Negara Selatan :
1. Ekonomi maju
2. Keselamatan terjamin

** Anda boleh kongsikan Kata Kunci / Keyword Kertas 1 Sejarah SPM ini dengan kawan-kawan yang lain. Semoga kita sama-sama akan mendapat manfaat daripada perkongsian ini.


Post a Comment

0 Comments