Semakan Status Permohonan STAM 2013

Makluman buat pelajar yang telah membuat permohonan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) bagi tahun 2013, semakan status permohonan boleh dibuat melalui link berikut :


Senarai Subjek STAM

 1. Hifz Al-Quran dan Tajwid (Bertulis dan Lisan)
 2. Fiqh (Bertulis)
 3. Tauhid (Bertulis)
 4. Tafsir dan Ulumuhu (Bertulis)
 5. Hadith dan Mustolah (Bertulis dan Lisan)
 6. Mantiq (Bertulis)
 7. Nahu (Bertulis)
 8. Sarf (Bertulis)
 9. Insya' (Bertulis)
 10. Adab dan Nusus (Bertulis)
 11. Mutala'ah (Lisan)
 12. Arud dan Qafiyah (Bertulis)
 13. Balaghah (Bertulis)

Post a Comment

0 Comments