Kadar Zakat Fitrah Tahun 2011/1432H Bagi Semua Negeri Di Malaysia

Zakat fitrah ialah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Setiap muslim diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, keluarganya dan orang lain yang menjadi tanggungannya baik orang dewasa, anak kecil, laki-laki maupun wanita. 

Berikut adalah syarat yang menyebabkan individu wajib membayar zakat fitrah :

 • Individu yang mempunyai kelebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya.
 • Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadan dan hidup selepas terbenam matahari.
 • Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan dan tetap dalam Islamnya.
 • Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadan.

 • Jadual di bawah menunjukkan kadar zakat fitrah bagi tahun 2011/1432H bagi semua negeri di Malaysia :

  Waktu untuk membayar zakat fitrah adalah seperti berikut : 

   

  Post a Comment

  0 Comments